Mặc đồ cổ trang trở thành xu hướng được giới trẻ hưởng ứng

Hiện nay, xu hướng mặc đồ cổ trang tại Trung Quốc của giới trẻ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Đọc thêm