Những biện pháp an toàn khi đi du lịch trên thuyền

Hành khách nên tránh đi thuyền từ tháng 12 đến tháng 4 hàng năm, luôn chọn những hãng có uy

Đọc thêm