Internet vệ tinh Starlink của Elon Musk khi nào có tại Việt Nam?

Khi Musk lần đầu tiên đề cập đến vệ tinh Starlink và kế hoạch cung cấp Internet vệ tinh cho

Đọc thêm