Trà Vinh: Nhóm thanh niên tụ tập đá gà trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16

Vừa qua, lực lượng tuần tra của tỉnh Trà Vinh đã phát hiện ra nhóm 7 đối tượng đang tổ

Đọc thêm