E sợ trước Nhật Bản, bóng bàn Trung Quốc đẩy mạnh tập luyện

Cách đây không lâu, Liên đoàn Bóng bàn Trung Quốc đã tiến hành đợt tập huấn kỹ càng dài hạn

Đọc thêm