Giá gạo Việt Nam tăng- tín hiệu tích cực cho thị trường xuất khẩu gạo

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, thị trường gạo liên tục cập nhật sự tăng dần đều của giá

Đọc thêm