Những khó khăn phải đối mặt khi triển khai mạng 5G tại Việt Nam

Mạng 5G sẽ là công nghệ mang tính chuyển đổi, kéo theo đó là một loạt nhiều dịch vụ mới.

Đọc thêm