ĐT Việt Nam cuối cùng cũng được công bố danh sách chính thức

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tiến hành hội quân vào ngày 10/5 -18/5 tại Quy Nhơn (Bình Định).

Đọc thêm