Cổ phiếu - Chứng khoán, Kinh tế

Kế hoạch trong tương lai của ngân hàng Sacombank

SCB
Mất:3 phút, 52 giây để đọc.

Ngân hàng Sacombank đang chờ Ngân hàng Quốc gia thông qua việc chia cổ tức và trình cổ đông mục tiêu tăng 20% ​​lợi nhuận trước thuế lên 4 nghìn tỷ đồng vào năm 2021. Theo tài liệu họp đại hội cổ đông của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Hội đồng quản trị của ngân hàng đã đặt mục tiêu đến cuối năm 2021, tổng dư nợ tín dụng sẽ tăng 9% lên 37,2 nghìn tỷ Và vốn huy động sẽ tăng lên cùng mức tương đương với 485.000 tỷ. Căn cứ vào giới hạn cho phép và điều kiện kinh doanh của Ngân hàng nhà nước, ngân hàng sẽ điều chỉnh mục tiêu huy động và cho vay cho phù hợp.

Sacombank muốn chia cổ tức cho cổ đông

Cả năm, ngân hàng Sacombank dự kiến lãi trước thuế tăng 20% lên 4.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu đến hết năm 2021 dưới 2%.

Nhà băng cũng trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, theo đó, dự kiến trích 2.384 tỷ đồng cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, dự phòng tài chính, khen thưởng phúc lợi. Lãi sau thuế và trích các quỹ năm 2020 còn 1.874 tỷ đồng, luỹ kế qua các năm lợi nhuận giữ đạt gần 6.500 tỷ đồng.

Sacombank muốn chia cổ tức cho cổ đông

Với nguồn lợi nhuận giữ lại cao hơn 6.000 tỷ đồng, Sacombank muốn chia cổ tức cho cổ đông nhằm tăng vốn điều lệ cũng như đáp ứng kỳ vọng của cổ đông. Hiện nay, đề xuất của Sacombank đang chờ phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

5 năm gần đây, cổ đông của Sacombank không được chia cổ tức do nhà băng phải tập trung nguồn lực tái cơ cấu sau sáp nhập với Southern Bank, theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2020, Sacombank gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý nợ xấu do thị trường bất động sản kém linh hoạt trước ảnh hưởng của Covid-19. Trong năm, ngân hàng đã thu hồi và xử lý nợ hơn 15.200 tỷ đồng, gồm 8.200 tỷ các khoản thuộc đề án, nâng mức thu hồi lũy kế lên 46.547 tỷ đồng, đạt hơn 54,2% kế hoạch đề án tái cơ cấu tới 2025.

Mục tiêu lợi nhuận sắp tới của ngân hàng Sacombank

Những thành tựu đã đạt được

Sacombank đặt mục tiêu năm 2021 lợi nhuận trước thuế đạt 4.000 tỷ đồng. Tổng tài sản 533.300 tỷ, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Ngày 23/4, Sacombank tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020; bằng hình thức trực tuyến qua website. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu; các hoạt động đầu tư năm 2021. Cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị.

Mục tiêu lợi nhuận sắp tới của ngân hàng Sacombank

Năm 2020, ngân hàng này tiếp tục tăng trưởng vượt trội trên hầu hết các lĩnh vực hoạt động. Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu năm tài chính 2020. Theo đó, lợi nhuận hợp nhất đạt 3.339 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Tổng tài sản 492.516 tỷ đồng, tăng 9%; tổng huy động 447.369 tỷ đồng, tăng 8%; tổng dư nợ tín dụng 304.572 tỷ đồng, tăng 15%. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1,64%.

Định hướng trong tương lai của ngân hàng Sacombank

Định hướng năm 2021, ngân hàng này tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu. Quyết liệt triển khai các giải pháp để xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng. Đẩy mạnh phát triển công nghệ số trên tất cả các hoạt động trọng yếu; tiếp tục hoàn thiện các dự án quản trị rủi ro đáp ứng theo tiêu chuẩn Basel II; nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng cho khách hàng; nâng cao năng suất lao động và tập trung mọi nguồn lực nhằm tạo bước đột phá trong kinh doanh.

Ngân hàng đặt mục tiêu năm 2021 lợi nhuận trước thuế đạt 4.000 tỷ đồng. Tổng tài sản 533.300 tỷ đồng, tổng huy động 485.500 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 372.000 tỷ đồng, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2% và bổ sung 302 tỷ đồng vốn cho ngân hàng con tại Lào.

Nguồn: vnexpress.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *