Thị trường xuất khẩu cá tra tăng mạnh trở lại trong tháng 4

Sau những suy giảm hồi đầu tháng 3, thị trường xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong tháng 4

Đọc thêm