Giao dịch “lạ” ở cổ phiếu SHB cùng nhiều cổ phiếu khác

Trung bình mỗi phiên, cổ phiếu SHB giao dịch hàng chục triệu cổ phiếu, đạt mức giá cao nhất ngày

Đọc thêm