Giá cước Internet Việt Nam nằm trong top rẻ nhất thế giới

Giá cước Internet các gói dịch vụ của Việt Nam trung bình một tháng vào khoảng 11,27 USD. Theo Cable.co.uk

Đọc thêm