Huawei đã phá kỷ lục thế giới về tốc độ mạng 5G khủng

Trong một cuộc thí nghiệm gần đây, Huawei đã cho sử dụng công nghệ kết nối kép vô tuyến mới

Đọc thêm