Viber cho phép nhiều người kết nối với nhau cùng lúc qua video call

Viber chính là một phần mềm để nhắn tin nhanh dựa trên giao thức VoIP đa nền tảng do chính

Đọc thêm