V League 2021 buộc phải dừng lại vòng đấu cuối cùng do Covid 19

Do chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giải V League 2021 đã buộc phải tạm dừng vô thời

Đọc thêm