Đơn vị nào sẽ thử nghiệm WiFi hoạt động trên băng tần 6 GHz ?

MediaTek đã được chọn để thử nghiệm chuẩn Wi-Fi 6 GHz. Nó là một chứng nhận mới từ Liên minh

Đọc thêm