EVN đối mặt với nhiều thách thức khi giá năng lượng tái tạo tăng cao

Từ khoảng đầu năm đến nay, nguồn năng lượng tái tạo liên tục tăng vọt khiến cho hệ thống vận

Đọc thêm