TikTok cạnh tranh với Facebook, thử nghiệm tính năng mua bán

TikTok của tập đoàn ByteDance hiện đang thử nghiệm tính năng mua sắm trực tiếp trên chính ứng dụng. Nhưng

Đọc thêm